INSCHRIJVEN VBR LE 50

15e Vuurtoren Bedrijven Race

Vrijdag 08-09-2023


Zeventien jaar geleden iseen oude traditie in ere hersteld namelijjk een zeilwedstrijd voor vissermaniakken zoals die in vroegere jaren op de “Sudersée” in de baai van Lemmer werd gehouden. Nu onder de naam van ” Vuurtoren Bedrijven Race” wordt er met gemiddeld 20 aken deelgenomen aan deze wedstrijddag.


De doelstelling van de wedstrijd is tweeledig, deelnemen aan een gezellige wedstrijd met uw gasten en daarnaast fondsvorming voor het broodnodige onderhoud van de LE 50.


Zoals u wellicht bekend is, hebben een aantal vrijwilligers en ondernemers uit Lemmer in 1996 ervoor gezorgd dat deze bijzondere aak uit 1901, als één van de mooiste nog in originele vissermanuitvoering verkerende Lemster aken, weer naar Lemmer kon terugkeren.


De ligplaats van de LE 50 is bij ‘het Vissersmannetje” in het centrum van Lemmer en trekt daar veel bekijks vanmenige toerist. Elk jaar weer zorgen een aantal vrijwilligers ervoor dat de aak in goede staat verkeerd.


De opzet en het programma van de wedstrijd zijn als volgt:

Door een aak te huren, maximaal 8 gasten uit te nodigen en deel te nemen aan de wedstrijd krijgt u een gezellige dag en kunt u de band met uw relaties zeker verstevigen.


Programma van deze dag:


10.30 uur                  Ontvangst met koffie en sûkerbolle in de

                                  kerkzaal van Papageno Fryslân.

11.00 uur                  Welkomstwoord en uitleg van de te houden

                                  wedstrijd.

11.20 uur                  Inschepen en groepsfoto maken

12.00 -12.30 uur       Schutten sluis en lichte lunch aan boord.

13.00 -15.30 uur       Wedstrijden in de baai van Lemmer.

16.00-16.30 uur        Schutten onder begeleiding van muziek en

                                  afmeren in de Binnenhaven.

18.00 uur                  Prijsuitreiking en aansluitend

                                  schippersmaaltijd in buffetvorm.

±19.30 uur                Afsluiting.


Omdat veel vrijwilligers hun medewerking hebben toegezegd kan de deelname prijs worden beperkt tot € 1500,,00 ex. btw per aak met een maximum aantal personen van 8.


Bij meerdere personen per boot moeten wij het inschrijfgeld verhogen met € 100,00 p.p. Maximumaantal personen op één van de grotere schepen is 10 prs. Aanvraag voor 10 prs. of meer per schip, is alleen mogelijk in overleg met de organisatie.


Inbegrepen zijn hapjes en drankjes aan boord en bij terugkomst in de haven. Het geheel wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een schippersmaaltijd. Hierbij streven we naar het bieden van kwaliteit en gezelligheid.


Opgave graag zo spoedigmogelijk maar uiterlijk voor 1 juli a.s. per mail aan [email protected] of per post.

U kunt zich inschrijven via onderstaand pdf bestand of rechtstreeks via het inschrijf formulier op de website

Stichting LE 50   8531 DS  Lemmer.    06 5386 44 00.  Privacyverklaring   [email protected]