HISTORIE STICHTING LE 50

De Lemster Vuurtoren1885    Plaatsing originele Vuurtoren te Lemmer op 

            Westhavendam. Bloeitijd   

            van visserij en scheepsbouw. Drukke 

            vaarroute van Amsterdam – Lemmer vv.


1939    NOP ringdijk is aangelegd


1968    De Vuurtoren wordt gesloopt.


1993    Het terug brengen van de Vuurtoren op de 

            oorspronkelijke plek was in 

            1993 aanleiding tot de oprichting van de 

            “Stichting de Lemster

            Vuurtoren”. 


1994    Met een grote bijdrage vanuit het 

            bedrijfsleven en volop medewerking 

            van de gemeente kon het doel worden    

            bereikt en de Vuurtoren 

            geplaatst worden op haar oorspronkelijke 

            plaats bij het begin van de 

            Westhavendam.


1996    Na het tot stand brengen van de Vuurtoren 

            heeft de Stichting in 1996 

            de historische aak de LE 50 aangekocht en 

            tracht dit oude stukje 

            vissershistorie te behouden voor Lemmer.


2006    Begin 2006 heeft het bestuur zicht beraden 

            op haar positie met 

            betrekking tot de Vuurtoren. Nadat alle 

            kosten van aanschaf verrekend 

            waren is de Vuurtoren voor een symbolisch 

            bedrag ter overname 

            aangeboden aan de Gemeente Lemsterland. 

            Het college van 

            burgemeester en wethouders hebben hierin 

            toegestemd.


            Reden hiervoor was dat de Stichting niet 

            beschikte over geregelde 

            inkomsten en reserves waaruit eventueel 

            toekomstig onderhoud aan

            de Vuurtoren zou kunnen worden bekostigd.


            Daarnaast heeft de beeldbepalende 

            Vuurtoren toch beheer en toezicht 

            nodig, welke door de Stichting niet in te 

            vullen was.


2009   De naam van de Stichting is in 2009 

            aangepast en gaat nu verder onder

           de noemer: “Stichting de LE 50”.Materiaal van de Vuurtoren is: gegalvaniseerd staal, vorm: zeskantig en 19 meter hoog.

Positie: 55°50.336’N  5°42.461’E

Stichting LE 50   8531 DS  Lemmer.    06 5386 44 00.  Privacyverklaring   info@le50.nl